RSS

Ayah dan Bunda


Ya Rabbku! Ampunilah aku, ibu bapak ku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. (QS. 71:28)
Posted by Picasa

Do'a Terbaik Untuk Kedua Orang tua ku

... Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (QS. 46:15)
Ya Rabb, Jadikanlah Kedua Orang tua-ku menjadi hamba2 yang terbaik disisi-MU.... Amiin.